ROZDZIAŁ DWUNASTY

R S

- Chryste, to nie miejsce na takie rozmowy. Liz, proszę, chodźmy gdzieś, gdzie naprawdę będziemy mogli porozmawiać.
Alli, zaskoczona, spojrzała na Marka. Powiedział przecieŜ, Ŝe przyjdzie dopiero
- Ja otrzymałem całą resztę.
przeszkadzać...
koleŜeński kontakt.
w jakiś sposób przekonać Scotta, że nic się nie wydarzyło.
Młodzieniec obejrzał się za siebie i widząc nadchodzącego markiza, co sił w nogach pobiegł w drugą stronę.
odrobiny cienia.
Alli skinęła głową. Nie przypuszczała, Ŝe wtedy na balu Mark zwrócił na nią
Arabella zaczęła szukać brata, by mu opowiedzieć o nowej tamie, jaką zbudowali dzisiaj na strumieniu. Chciała też znaleźć się w jego pobliżu, bo czuła się skonfundowana i zaniepokojona zachowaniem pana Baverstocka. Pod pewnymi względami, szczególnie gdy szło o mężczyzn, Arabella potrafiła być bardzo bystra; miała wystarczająco dużo rozmaitych skrytych doświad¬czeń, by zauważyć, kiedy się komuś naprawdę podoba. Nie mogła tego powiedzieć w przypadku pana Baverstocka.
Alli roześmiała się, a Mark spojrzał na nią, speszony nieco tym śmiechem.
- Muszę juŜ iść do studia - powiedział. - Wrócę za godzinę.
tracić cierpliwość. Może powinienem z nią na ten temat
okazywanym przez dziadków i opowiadały wesoło, nie kłócąc

Z ciepłego przyjęcia Flic zrozumiała, że wszystko w porządku.

poszła prosto do dawnej sypialni przyjaciółki.
- Proszę cię tylko o jedno, dobrze? Powiedz Chloe, że to
się przyznać, Tempero, że rozmowa z księciem sprawia mi
Kat machała do niego ręką, chciał odpowiedzieć takim samym
Tymczasem jeszcze był tutaj, w sypialni lorda, a Tempera
poinformowała?
delikatny promyk świtu. Tempera prześliznęła się korytarzem
spokoju, jeśli nie z innych względów. Oczywiście jeśli to Flic albo
- Dlaczego? - zapytał. - Jestem wolnym człowiekiem,
tunelu, w którym gdzieniegdzie połyskiwały srebrne nitki
- Razem ze wszystkimi pracownikami. - Zaczął się golić.
dziewczynek. Wiesz przecież, jak opiekuńcza jest Flic wobec Imo.
nielicznych jasnych punktów okazały się znów częstsze wizyty
Jeśli zaraz, w tej chwili, nie wydostanie się na świeże powietrze, to

©2019 www.bonus.pod-czasownik.wielun.pl - Split Template by One Page Love